🇵🇱 Beskid Śląski / Silesian Beskid Mountains

🇵🇱 Beskid Śląski – pasmo górskie, stanowiące część Beskidów Zachodnich, wchodzące w skład Karpat Zachodnich. Najwyższym szczytem Beskidu Śląskiego jest Skrzyczne (1257 m n.p.m.). Graniczy z Beskidem Śląsko-Morawskim na zachodzie, Beskidem Żywieckim na południowym wschodzie, Kotliną Żywiecką na wschodzie, Beskidem Małym na północnym wschodzie i Pogórzem Śląskim na północy.
Beskid Śląski zbudowany jest z masywnych piaskowców godulskich i istebniańskich. W części południowej góry zbudowane są z fliszu magurskiego. Występują tu złoża mineralne: piaskowce, wapienie i kruszywa naturalne. Występują tu stosunkowo licznie i miejscami dość rozbudowane wychodnie skalnych, a także największa na terenie polskich Beskidów koncentracja jaskiń, wśród których znajdują się m.in. dwie największe jaskinie polskiego fliszu karpackiego Jaskinia Wiślańska oraz Jaskinia Miecharska.
Beskid Śląski składa się z dwóch rozciągniętych południkowo pasm górskich, rozdzielonych doliną rzeki Wisły. Na zachodzie znajduje się Pasmo Czantorii, natomiast na wschodzie Pasmo Baraniej Góry, zwane też czasem Pasmem Wiślańskim.
Na stokach Baraniej Góry znajdują się tereny źródliskowe Wisły.

🇬🇧 Silesian Beskid Mountains - a mountain range, which is part of the Western Beskids, part of the Western Carpathians. The highest peak of the Silesian Beskids is Skrzyczne (1257 m a.s.l). It borders the Silesian-Moravian Beskids to the west, the Żywiec Beskid Mountains to the southeast, the Żywiec Valley to the east, the Mały Beskid Mountains to the northeast and the Silesian Foothills to the north.
The Silesian Beskid Mountains are built of massive Godul and Istebna sandstones. In the southern part, the mountains are made of Magura flysch. There are mineral deposits here: sandstones, limestones and natural aggregates. There are relatively numerous and in some places quite extensive rock outcrops, as well as the largest concentration of caves in the Polish Beskids, among which there are, among others, the two largest caves of the Polish Carpathian flysch, Jaskinia Wiślańska and Jaskinia Miecharska.
The Silesian Beskid Mountains consist of two meridional mountain ranges, separated by the valley of the Vistula River. In the west there is the Czantoria Range, while in the east there is the Barania Góra Range, sometimes also called the Vistula Range.
On the slopes of Barania Góra there are spring areas of the Vistula.

Share
  • Kościelec

    [WŁĄCZ NAPISY / TURN ON SUBTITLES]

    🇵🇱 Druga część letniej wędrówki po Beskidzie Śląskim. Z Malinowskiej Skały schodzimy zielonym i żółtym szlakiem na przełęcz pod Kościelcem. Na przełęczy schodzimy ze szlaku i leśnymi ścieżkami wchodzimy na Kościelec, szczyt na którym znajdują się wychodnie skal...

  • Malinowska Skała

    [WŁĄCZ NAPISY / TURN ON SUBTITLES]

    🇵🇱 Letnia wędrówka na Malinowską Skałę w Beskidzie Śląskim. Z miejscowości Lipowa wzdłuż potoku Leśnianka, zwanym także Zimnik, dochodzimy do rozwidlenia dróg w przysiółku Łukaśne. Żółty szlak skręca w prawo i intensywnym podejściem prowadzi na widokową przełęc...